Home Examene / angajări Anunț privind rezultatele finale obținute în urmare probei de interviu, pentru 9...

Anunț privind rezultatele finale obținute în urmare probei de interviu, pentru 9 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie

678
0

În urma probei de interviu organizat în ziua de 31 iulie 2020 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,  comisia de concurs anunță următoarele rezultate pentru:

9 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Punctajul
obținut la interviu
Rezultatul final
ADMIS / RESPINS
1. Aștegăriței  Ștefania Ancuța 75.00 ADMIS
2. Balaur Maria Luiza 55.00 RESPINS
3. Băluț Raisa 55.00 RESPINS
4. Burlacu Elena Cristina 80.00 ADMIS
5. Ciupercă Adriana Ioana 60.00 ADMIS
6. Donea Antoaneta 55.00 RESPINS
7. Gradinaru Iuliana 61.66 ADMIS
8. Iacob Andrei Mădina Nicoleta 55.00 RESPINS
9. Ianuș  Claudia Gianina 81.66 ADMIS
10. Logofatu Laura Georgiana 78.33 ADMIS
11. Manoilă Ana 55.00 RESPINS
12. Novenschi Ana Alina

 

83.33 ADMIS
13. Radu Pica Ramona 61.66 ADMIS
14. Trîncu Adriana 63.33 ADMIS

 Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afișează astăzi, 31 iulie 2020, ora 16,00 la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleÎn atenția Medicilor de familie – precizări codificare pentru centralizatorul de morbiditate (incidență)
Next articleSesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă