Home General A N U N Ț PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSULORGANIZAT...

A N U N Ț PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSULORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER I SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL STATISTICA SI INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA DIN CADRUL DIRECȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AJUDEȚULUI IAȘI

858
0

A N U N Ț

PRIVIND  REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSULORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER I SUPERIOR LA COMPARTIMENTUL  STATISTICA SI INFORMATICA  IN SANATATE PUBLICA  DIN CADRUL DIRECȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AJUDEȚULUI IAȘI

 

Nr. crt. Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Punctajul probei scrise Rezultatul PROBEI SCRISE

ADMIS/RESPINS

1. 16002/11.06.2021 76,75 ADMIS

Conform art.671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura DSP Iasi, str. Vasile Conta nr.2-4 Iași.

Afișat astăzi, 30 iunie 2021, ora 12,00 la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, str.Vasile Conta nr.2-4, .

Proba de interviu va avea loc în data de 02.07.2021, ora 10,00.

Previous articleAnunț Viața Medicală nr. 24/18.06.2021- DSP Iași scoate la concurs un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea igienă la Compartimentul de Evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv igiena mediului, igiena alimentului, programe de sănătate în relație cu mediul, statistică.
Next articleRECUNOASTERI STAGII MS 01.07.2021