Vă rugăm continuați către noua versiune a site-ului DSP Iași. Noile informații nu mai sunt publicate pe această versiune ci numai pe versiunea nouă. Vă mulțumim.
Actualizare: 3 martie 2016
 

Anunturi de interes general

7 ianuarie 2016
In atentia tuturor reprezentantilor cabinetelor medicale individuale , S.C.M., S.R.L. si altele - toate specialitatile medicale
22 decembrie 2015
Listele cu certificate pentru medici primari

Punem la dispozitia celor interesati listele, actualizate la data de 22.12.2015, a certificatelor de medici primari primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

19 decembrie 2015
Garzi - Centre de Permanenta in decembrie 2015 - judetul Iasi
14 decembrie 2015
Anunt organizare concurs

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

24 noiembrie 2015
In atentia chiriasilor ANL

In perioada 2.12.2015 - 10.12.2015, titularii contractelor de inchiriere vor depune la secretariatul Directiei de Sanatate Publica Iasi cerere daca doresc prelungirea termenului de valabilitate a contractului de inchiriere locuinta ANL precum si inscrisuri in sustinerea acesteia, conform legii:

 • Medicii rezidenti: adeverinta eliberata de unitatea sanitara din care sa rezulte calitatea de medic rezident
 • Medici specialisti/primari: adeverinta eliberata de unitatea sanitara publica din care sa rezulte calitatea de medic specialist/primar
 • Alti tineri specialisti: adeverinta eliberata de unitatea sanitara publica din care sa rezulte calitatea de tanar specialist

 

13 noiembrie 2015
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier la compartimentul buget
26 octombrie 2015
Listele certificate pentru medici primari specialisti

Liste cu certificate pentru medici primari si specialisti, actualizata la 26 octombrie 2015

 

15 octombrie 2015
Examen de promovare în grad profesional

Având în vedere prevederile art.64 alin (2) din Legea nr.140/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, va informăm că instituția noastră organizează examen de promovare în grad profesional

 

25 septembrie 2015
Posturi vacante pentru medici la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Vaslui scoate la concurs 13 posturi în următoarele specialități medicale:

 • 1 post medic specialist oncologie medicală pentru Compartimentul Oncologie Medicală
 • 1 post medic specialist psihiatrie pediatrică pentru Centrul de Sănătate Mintală Copii
 • 2 posturi specialiști medicină de urgență pentru UPU SMURD
 • 2 posturi medici rezidenți ultimul an medicină de urgență pentru UPU SMURD
 • 1 post medic specialist medicină internă pentru secția Medicină Internă
 • 2 posturi medici specialiști radiologie și imagistică medicală pentru laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală
 • 1 post medic specialist obstetrică ginecologie pentru Secția Obstetrică Ginecologie
 • 2 posturi de medici specialiști anestezie și terapie intensivă pentru Secția Anestezie și Terapie Intensivă
 • 1 post medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Posturile sunt publicate în revista Viața Medicală.

Spitalul Județean de Urgență Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, poate oferi apartamente de serviciu.

Pentru precizări suplimentare poate fi contactată doamna manager Rinder Ana Smaranda, Tel 0758 587587

 

23 septembrie 2015
Anunt angajare

Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante - functii publice

 

17 iunie 2015
Anunț recrutare Membru în Consiliul de Administrație Companiei Naționale UNIFARM S.A.

In conformitate cu O.U.G 109/2011, Ministerul Sanatatii, in calitate de Autoritate Publica Tutelara, selectioneaza un numar de 1 membru reprezentant al Ministerului Sanatatii in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Unifarm SA.

Anuntul extins cuprinzand criteriile de selectie si lista documentelor ce trebuie depuse in vederea candidaturii, se gaseste pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii, la adresa www.ms.ro, sectiunea Informare > Noutati.

Candidaturile cuprinzand documentele solicitate in anunt vor fi depuse la Directia Generala Resurse Umane, Juridic si Contencios – Birou Incadrari Personal.

 

12 iunie 2015
Avertizare temperaturi extreme 12 - 15 iunie 2015

Recomandari cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme:

 

8 iunie 2015
Concurs pentru ocuparea unui post vacant in cadrul D.S.P. Iasi

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași , organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant din cadrul instituției noastre: 1 post vacant de consilier, clasa I, grad asistent, la compartimentul de asistenţă medicală şi programe de sănătate.

 

25 mai 2015
Concurs Spital Orasenesc Bicaz

Spitalul Orasenesc Bicaz recruteaza si selecteaza personal medical cu studii superioare (medici)

 

30 aprilie 2015
Concurs in vederea incadrarii

Ministerul Afacerilor Interne - Directia Generala pentru Monitorizarea, Controlul Operational si Inspectia Activitatilor Serviciilor de Ambulanta si UPU/CPU organizeaza concurs in vederea incadrarii, in conditiile legii , a 7(sapte) posturi de personal contractual

 

29 aprilie 2015
Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă sesiunea mai 2015

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.

În perioada 11.05.2015 – 22.05.2015, cei interesaţi se vor adresa instituţiilor de învăţământ medical superior, pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătăţii, sediul din str. George Vraca nr. 9, în perioada 20.05.2015 – 29.05.2015.

 

24 aprilie 2015
Examen pentru obtinerea titlului de biolog, chimist si biochimist specialist/principal sesiunea 03 iunie 2015

A. Ministerul Sănătăţii organizează la data de 03 iunie 2015, examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare şi de cercetare ştiinţifică medicală.

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 24 aprilie – 05 mai 2015 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti.

Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în perioada 24 aprilie – 05 mai 2015 inclusiv, data poştei.

B. Ministerul Sănătăţii organizează la data de 03 iunie 2015, examen pentru obţinerea gradului de principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii specialişti încadraţi în unităţile sanitare şi de cercetare ştiinţifică medicală.

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada perioada 24 aprilie – 05 mai 2015 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti.

Dosarele pot fi transmise şi prin servicii poştale pe adresa mai sus menţionată, tot în perioada 24 aprilie – 05 mai 2015 inclusiv, data poştei.

 

24 aprilie 2015
Lista certificate pentru medici specialisti

Lista cu certificate pentru medici specialisti, actualizata la 24 aprilie 2015

 

26 martie 2015
Anunt important pentru rezidenti / medici specialisti din a doua specialitate

Ministerul Sanatatii aduce la cunostinta celor interesati de modificarea contului in care se achita taxele pentru:

 • rezidenti inscrisi la examenul pentru obtinerea titlului de specialist;
 • rezidenti care urmeaza al doilea rezidentiat prin concurs;
 • specialisti la a doua specialitate - specialisti in programul de obtinere a celei de-a doua specialitati

Noul cod IBAN este:

RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX

Atragem atentia privind completarea informatiilor de identificare a persoanei pentru care se achita taxa: nume si prenume, CNP, scop achitare (taxa examen, taxa concurs, taxa pregatire).

 

5 februarie 2015
Membru reprezentant al Ministerului Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al S.C. Antibiotice S.A.
21 ianuarie 2015
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent III, grad principal, la compartimentul sttistica si informatica in sanatate publica

Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent III, grad principal, la compartimentul statistica si informatica in sanatate publica.

 

12 ianuarie 2015
Lista certificate pentru medici specialisti

Lista cu certificate pentru medici specialisti, actualizata la 12 ianuarie 2015

 

5 ianuarie 2015
Eliberare carnete medici rezidenti

Incepand cu data de 07 ianuarie 2015 se vor elibera carnetele de medic rezident pentru medicii rezidenti care au promovat concursul de rezidentiat sesiunea 17 noiembrie 2013 si au inceput pregatirea prin rezidentiat la data de 01 ianuarie 2014, conform urmatorului program:

MIERCURI: 9:30 - 15:00

de la sesiul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Iasi, Biroul RUNOS, camera 5.

 

15 decembrie 2014
Procedurile Operationale pentru managementul cazului suspect / confirmat de infectie cu virusul Ebola

Adresa nr. AIT 76432/12.12.2014 cu privire la Procedurile Operationale pentru managementul cazului suspect / confirmat de infectie cu virusul Ebola

12 decembrie 2014
Repartitii in prim stagiu

Repartitia in prim stagiu de pregatire a medicilor si farmacistilor rezidenti care au promovat concursul de rezidentiat sesiunea noiembrie 2014 si incep pregatirea la data de 01 ianuarie 2015.

 

8 decembrie 2014
Anunt pentru medicii/farmacistii rezidenti

Medicii sau farmacistii rezidenti care au ales specialitatea in data de 2 decembrie 2014 cu pregatire in centrul universitar Iasi, bor incheia contracte de munca cu durata determinata, prin preentare directa la unul dintre spitalele platitoare enumerate, in functie de specialitatea aleasa.

 

3 decembrie 2014
Table intretinere ANL luna octombrie 2014

Plata se va efectua in termen de 10 zile de la data fisarii prezentei, la casieria DSP Iasi. Nu se admit plati partiale avand in vedere ca in trezorerie conturile bancare ale institutiilor publice sunt deschise pe fiecare tip de cheltuiala.

 

19 noiembrie 2014
Lista certificate pentru medici primari si specialisti

Lista cu certificate pentru medici primari si specialisti, actualizata la 19 noiembrie, 2014

 

13 noiembrie 2014
Lista certificate pentru medici specialisti, update 13.11.2014

Lista cu certificate pentru medici specialisti, actualizata la 13 noiembrie, 2014

 

13 noiembrie 2014
Lista cu atestatele de studii complementare, update 13.11.2014

Lista cu atestatele de studii complementare, actualizata la 13 noiembrie, 2014

 

4 noiembrie 2014
ANUNT ANL - Model de cerere pentru acordarea de locuinte ANL
24 octombrie 2014
Listele cu certificate pentru medici specialisti si cu adeverinte pentru biologi si chimisti, update 24.10.2014
15 octombrie 2014
ANUNT ANL - Tabele citiri apometrice si consumuri apa - blocuri ANL
15 octombrie 2014
Lista certificate pentru medici primari, update 15.10.2014

Lista cu certificate pentru medici primari, actualizata la 15 octombrie, 2014

 

14 octombrie 2014
Lista cu atestatele de studii complementare, update 14.10.2014

Lista cu atestatele de studii complementare, actualizata la 14 octombrie, 2014

 

13 octombrie 2014
Anunt concurs de intrare in rezidentiat

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 23 noiembrie 2014.

 

2 octombrie 2014
ANUNT ANL

Dispozitia Nr/ 198/05.12.2012

 

1 octombrie 2014
Listele cu certificate pentru medici primari si specialisti

Punem la dispozitia celor interesati listele, actualizate la data de 01.10.2014, a certificatelor de medici primari si specialisti primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

29 septembrie 2014
Listele cu certificate pentru medici primari si specialisti

Punem la dispozitia celor interesati listele, actualizate la data de 29.09.2014, a certificatelor de medici primari si specialisti primite de la Ministerul Sanatatii in vederea eliberarii:

 

11 septembrie 2014
Anunt de concurs

Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier, clasa I, grad principal la compartimentul buget din cadrul unitatii noastre